Web Analytics Made Easy - Statcounter

Wat Is Stroom 1 En Stroom 2 Bij Vattenfall? 🚨 (2024 UPDATE!)

Wat is stroom 1 en stroom 2 bij Vattenfall

Wat is stroom 1 en stroom 2 bij Vattenfall

Ben je klant bij Vattenfall of overweeg je om over te stappen naar deze energieleverancier? Dan is het handig om te weten wat stroom 1 en stroom 2 precies inhouden bij Vattenfall.

Stroom 1

Stroom 1 is de elektriciteit die wordt opgewekt uit hernieuwbare bronnen, zoals windenergie, zonne-energie en waterkracht. Deze vorm van energieopwekking draagt bij aan een duurzamere wereld en is beter voor het milieu.

Stroom 2

Stroom 2 is de reguliere grijze stroom die wordt opgewekt uit fossiele brandstoffen, zoals aardgas en kolen. Hoewel deze vorm van energieopwekking nog steeds gangbaar is, is het minder milieuvriendelijk dan stroom 1.

Bij Vattenfall heb je de keuze om voor stroom 1, stroom 2 of een mix van beide te kiezen, afhankelijk van je persoonlijke voorkeur en duurzaamheidsdoelen.

Overwegingen bij het kiezen van stroom 1 en stroom 2

  • Stroom 1 draagt bij aan een schonere en duurzamere wereld
  • Stroom 2 is nog steeds gangbaar, maar minder milieuvriendelijk
  • Kies voor een mix van stroom 1 en stroom 2 als je duurzaamheid en betaalbaarheid wilt combineren
Aspect Uitleg
Stroom 1 Opgewekt uit hernieuwbare bronnen
Stroom 2 Opgewekt uit fossiele brandstoffen
Keuze Mogelijkheid om te kiezen tussen stroom 1, stroom 2 of een mix van beide


➡️Benut je kans om te besparen op energiekosten via onze tool voor het vergelijken van energie.


Wat is stroom 1 en stroom 2 bij Vattenfall?

Stroom 1

Stroom 1 is de standaard elektriciteit die wordt geleverd aan huishoudens en bedrijven. Het wordt opgewekt door verschillende bronnen, zoals aardgas, zonne-energie, windenergie, en waterkracht.

Stroom 2

Stroom 2 is groene elektriciteit die wordt opgewekt uit 100% hernieuwbare bronnen, zoals windmolens en zonnepanelen. Het is een duurzame keuze voor wie bewust omgaat met energie.

Hoe kan ik kiezen tussen stroom 1 en stroom 2 bij Vattenfall?

Bij Vattenfall kunt u gemakkelijk kiezen tussen stroom 1 en stroom 2 door een passend energiecontract af te sluiten. U kunt ook kiezen voor een mix van beide varianten.

Wat zijn de voordelen van stroom 2 bij Vattenfall?

Stroom 2 is volledig groen en draagt bij aan een schonere leefomgeving. Door te kiezen voor stroom 2 bij Vattenfall, kiest u voor duurzame energieopwekking en vermindert u uw CO2-uitstoot.

Zijn er extra kosten verbonden aan stroom 2 bij Vattenfall?

Nee, er zijn geen extra kosten verbonden aan stroom 2 bij Vattenfall. U betaalt hetzelfde tarief als voor stroom 1. Het is een milieubewuste keuze zonder financiële nadelen.

Hoe weet ik zeker dat stroom 2 bij Vattenfall echt groen is?

Vattenfall garandeert dat stroom 2 uit 100% hernieuwbare bronnen komt. Dit wordt gecontroleerd en gecertificeerd door erkende instanties, zoals de Autoriteit Consument & Markt (ACM).


Minimaliseer energiekosten met onze Energie Vergelijker.

Bekijk ➡️